Turystyka Dostępności

Dostępność jest podstawowym prawem – nie luksusem, normą – nie wyjątkiem.
Chcemy promować i informować o dostępności, by świat i rzeczywistość stały się bardziej przyjazne i otwarte.

Definiując turystykę dostępną, wykraczamy poza tradycyjne ramy. Myślimy o tym szerzej niż zapewnienie odpowiednich udogodnień czy infrastruktury. To nie tylko kwestia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ale także dla rodziców podróżujących z małymi dziećmi, seniorów, osób z alergiami czy specyficznymi potrzebami. Turystyka dostępności to inwestycja w przyszłość każdego z nas.


Audyty dostępności 
Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) od lat realizuje projekt polegający na dostarczaniu informacji o stopniu dostępności miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Założenia realizacji projektu:

  • audytorami są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wzrok, słuch, ruch) oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością;
  • audytorzy z podobnymi niepełnosprawnościami realizują kilka audytów w jednym obiekcie, by móc zidentyfikować najczęstsze obserwacje;
  • audyty obejmują cały proces: od momentu pojawienia się pomysłu odwiedzin w obiekcie do powrotu do domu;
  • audyty służą zebraniu użytecznych spostrzeżeń, które w przyszłości pozwolą innym osobom z niepełnosprawnością podjąć świadome decyzje dotyczące wizyt w obiektach;
  • audyty zakładają współpracę z obiektami. Ich celem nie jest porównywanie obiektów między sobą, a tym bardziej tworzenie rankingów;
  • po zrealizowanym audycie, na stronie visitgdansk.com pojawiają się wizytówki obiektów zawierające najważniejsze informacje dotyczące ich dostępności.

Wszystkie audyty bazują na jednolitym kwestionariuszu, dostosowanym do specyfiki audytowanego obiektu. Jest on zbudowany z 6 bloków tematycznych: przygotowanie do wizyty, podróż do obiektu, dostępność obiektu, dostępność oferty, podróż powrotna, podsumowanie wizyty. Od 2022 roku zrealizowaliśmy ponad 100 audytów w gdańskich obiektach turystycznych oraz punktach Informacji Turystycznej i Gdańskiej Karty Mieszkańca prowadzonych przez GOT. W 2024 roku misja informowania o dostępności trwa. Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na temat audytów, ich przeprowadzeniem, sposobem realizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu: anna.puszkiewicz@visitgdansk.com
Karta komunikacji z osobami g/Głuchymi i słabosłyszącymi
Karta komunikacji mieści się na kartce formatu A4. Składa się z uporządkowanych tematycznie piktogramów, pod którymi znajduje się miejsce na odpowiedź lub doprecyzowanie pytania. Druga strona karty umożliwia swobodną – pisemną lub rysunkową – komunikację między osobami zaangażowanymi w proces.

Jedną z kluczowych zalet karty komunikacji jest jej uniwersalność. Choć pierwotnie opracowana była jako narzędzie wspomagające komunikację osób g/Głuchych, jej zastosowanie sięga daleko poza tę grupę. Z karty korzystać mogą cudzoziemcy, którzy nie posługują się żadnym znanym nam językiem, osoby korzystające z komunikatów w języku ETR (easy do read), osoby z dysfunkcją mowy, a także dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, które dopiero uczą się komunikować.

Potencjał karty komunikacji polega na jej prostocie i elastyczności. Dzięki zastosowaniu symboli i grafik, karta umożliwia przekazywanie różnorodnych komunikatów bez konieczności używania słów. Wskazanie określonego piktogramu wsparte gestem może być zadaniem pytania i odpowiedzią na nie. Ponadto, karta komunikacji może być spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników i obiektów, co jeszcze bardziej zwiększa jej skuteczność.

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na temat karty, jej wdrożeniem, warsztatami serdecznie zapraszamy do kontaktu: 
anna.puszkiewicz@visitgdansk.com
 

MSiT_karta_komunikacji_obiekt_linia.pdf
MSiT_karta_komunikacji_obiekt_szara.pdf
MSiT_karta_komunikacji_obiekt_czarna.pdf
MSiT_karta_komunikacji_obiekt_błękitna.pdf
MSiT_karta_komunikacji_obiekt_żółta.pdf

Fot. Robert Wolak | Werbrand & Unicorns